Category: Rashmal

View:

Rashmal E33

2 years ago

809 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E33 Reshmal Barnameki huneriy Honarmand Brwa w Saewan w Ranjbar

Rashmal E32

3 years ago

793 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E32 Reshmal Barnameki huneriy Honarmand Farzad Amin w Arsallan Hawrami

Rashmal E31

3 years ago

891 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E31 Reshmal Barnameki huneriy Honarmand Yadik Bo Mahamadi Mamly

Rashmal E30

3 years ago

666 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E30 Reshmal Barnameki huneriy Honarmand Qadr Alyasia

Rashmal E29

3 years ago

502 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E29 Reshmal Barnameki huneriy Honarmand Shaxawan Halabjai

Rashmal E28

3 years ago

551 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E28 Reshmal Barnameki huneriy Honarmand Tara rasul

Rashmal E27

3 years ago

499 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E27 Reshmal Barnameki huneriy Tipi Huneri Lor

Rashmal E26

3 years ago

477 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E26 Reshmal Barnameki huneriy Tipi Bawaji Koya

Rashmal E25

3 years ago

447 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E25 Reshmal Barnameki huneriy Hunermend Hama jaza Yadek bo Hunermend Hama jaza

Rashmal E24

3 years ago

472 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E24 Reshmal Barnameki huneriy Hunermend Lanja

Rashmal E23

3 years ago

376 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E23 Reshmal Barnameki huneriy Hunermend Masod Azizi

Rashmal E22

3 years ago

564 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E22 Reshmal Barnameki huneriy Hunermend Mostafa Raof Lagal Farhad Shwani

Rashmal E21

3 years ago

470 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E21 Reshmal Barnameki huneriy Hunermend Ali Avriki

Rashmal E20

3 years ago

581 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E20 Reshmal Barnameki huneriy Hunermend Nore Garmiany

Rashmal E19

3 years ago

1.17K Views0 Comments

NRT2 TV - Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E19 Reshmal Barnameki huneriy Hunermend Qasim Hawramy Qasem Hewramy

Rashmal E18

3 years ago

887 Views0 Comments

NRT2 TV - Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E18 Reshmal Barnameki huneriy Hunermend Shkor Xaiat Shukur Xeyat Skukor Xayat

Rashmal E17

3 years ago

1.15K Views0 Comments

NRT2 TV - Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E17 Reshmal Barnameki huneriy Hunermend Hasan Haias Hesen Hayas Heyas

Rashmal E16

3 years ago

825 Views0 Comments

NRT2 TV - Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E16 Reshmal Barnameki huneriy Hunermen Jamal Sharif Jemal Sheref

Rashmal E15

3 years ago

869 Views0 Comments

NRT2 TV - Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E16 Reshmal Barnameki huneriy Hunere Bernamey Reshmel La yadi Hunermend Ahmad Shamal Ehmed Shemal Ahmed Shemel

Rashmal E14

3 years ago

987 Views0 Comments

NRT2 TV - Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E15 Reshmal Barnameki huneriy Hunere Bernamey Reshmel Le yadi Yade Yady Hunermend Hasan Zirak Hesen Zerek

Rashmal E13

3 years ago

800 Views0 Comments

NRT2 TV - Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E13 Reshmal Barnameki huneriy Hunere Bernamey Reshmel Hunrmend Raza Chawrash Reza Chewresh U Ali Yara Eli Yare

Rashmal E12

3 years ago

959 Views0 Comments

NRT2 TV - Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E12 Reshmal Barnameki huneriy Hunere Bernamey Reshmel Hunrmend Fatah Sawzawi Feta7 Fetah Sewzawy

Rashmal E11

3 years ago

575 Views0 Comments

NRT2 TV - Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E11 Reshmal Barnameki huneriy Hunere Bernamey Reshmel Hunrmend Arab Usman 3arab Osman .

Rashmal E10

3 years ago

5.09K Views0 Comments

NRT2 TV - Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E10 Reshmal Barnameki huneriy Hunere Bernamey Reshmel Hunrmend Ahmad Darwesh U Sangar Kamal Ehmed Ahmed Derwesh W Senger Kemal.

Rashmal E09

3 years ago

3.62K Views0 Comments

NRT2 TV - Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E09 Reshmal Barnameki huneriy Hunere Bernamey Reshmel Ismaili Saburi Esmaely Sabury Esmaily Saburey.

Rashmal E08

3 years ago

1.22K Views0 Comments

NRT2 TV - Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E08 Reshmal Barnameki huneriy Hunere Bernamey Reshmel Kamaly Qadiry Kamali Qadery.

Rashmal E07

3 years ago

1.08K Views0 Comments

NRT2 TV - Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E07 Reshmal Barnameki huneriy Hunere Bernamey Reshmel Zahir Jalal Zher Jelal

Rashmal E06

3 years ago

1.01K Views0 Comments

NRT2 TV - Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E06 Reshmal Barnameki huneriy Hunere Bernamey Reshmel Zahir Jalal Zher Jelal

Rashmal E05

3 years ago

1.37K Views0 Comments

NRT2 TV - Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E05 Reshmal Barnameki huneriy Hunere Bernamey Reshmel Abas Salah U Dawd Shiaw Ebas Selah W Daud Sheaw.

Rashmal E04

3 years ago

1.92K Views0 Comments

NRT2 TV - Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E04 Reshmal Barnameki huneriy Hunere Bernamey Reshmel Ihsan Zirak Ehsan Zerak E7sa 2013.

Rashmal E03

3 years ago

1.37K Views0 Comments

NRT2 TV - Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E03 Reshmal Barnameki huneriy Hunere Bernamey Reshmel Gorani Inzibat Gorany Enzebat 2013.

Rashmal E02

3 years ago

1.17K Views0 Comments

NRT2 TV - Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E02 Reshmal Barnameki huneriy Hunere Bernamey Reshmel Dler Garmiany Germiani 2013 .

Rashmal E01

3 years ago

2.04K Views0 Comments

NRT2 TV - Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Rashmal E01 Reshmal Barnameki huneriy Hunere Bernamey Reshmel Karim Hamza U Aras Muhamad Kerem Hamza Aras Muhemed 2013.