Category: Pzishky Shahana

View:

Pzishky Shahana E61

3 years ago

6.46K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E61 Kotaiy Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse...

Pzishky Shahana E60

3 years ago

5.50K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E60 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E59

3 years ago

4.41K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E59 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E58

3 years ago

4.99K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E58 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E57

3 years ago

4.62K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E57 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E56

3 years ago

3.80K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E56 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E55

3 years ago

3.72K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E55 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E54

3 years ago

3.37K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E54 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E53

3 years ago

3.07K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E53 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E52

3 years ago

3.19K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E52 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E51

3 years ago

3.57K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E51 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E50

3 years ago

6.55K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E50 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E49

3 years ago

4.35K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E49 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E48

3 years ago

3.89K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E48 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E47

3 years ago

4.33K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E47 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E46

3 years ago

5.01K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E46 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E45

3 years ago

4.25K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E45 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E44

3 years ago

3.34K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E44 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E43

3 years ago

3.20K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E43 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E42

3 years ago

3.34K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E42 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E41

3 years ago

3.27K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E41 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E40

3 years ago

3.35K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E40 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E39

3 years ago

7.59K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E39 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E38

3 years ago

3.75K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E38 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E37

3 years ago

3.01K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E37 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E36

3 years ago

3.36K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E36 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E35

3 years ago

3.20K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E35 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E34

3 years ago

3.14K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E34 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E33

3 years ago

3.16K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E33 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E30

3 years ago

3.32K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E30 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E29

3 years ago

2.67K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E29 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E28

3 years ago

2.71K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E28 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E27

3 years ago

2.90K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E27 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E26

3 years ago

2.96K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E26 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E25

3 years ago

3.06K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E25 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E24

3 years ago

3.42K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E24 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E23

3 years ago

4.03K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E23 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E22

3 years ago

3.40K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E22 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E21

3 years ago

2.90K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E21 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E20

3 years ago

3.18K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E20 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E19

3 years ago

3.29K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E19 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E18

3 years ago

8.55K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E18 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E17

3 years ago

3.99K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E17 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E16

3 years ago

4.36K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E16 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E15

3 years ago

4.02K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E15 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E14

3 years ago

3.54K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E14 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E13

3 years ago

3.58K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E13 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E12

3 years ago

5.20K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E12 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E11

3 years ago

4.15K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E11 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E10

3 years ago

4.01K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E10 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E09

3 years ago

4.12K Views1 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E09 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E08

3 years ago

4.12K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E08 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E07

3 years ago

3.89K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E07 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E06

3 years ago

3.53K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E06 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E05

3 years ago

4.21K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E05 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E04

3 years ago

13.00K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E04 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E03

3 years ago

4.77K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E03 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E02

3 years ago

4.57K Views0 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E02 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...

Pzishky Shahana E01

3 years ago

11.28K Views1 Comments

Kurdsat TV – Dramai Nwe Doblazhy Kori Kory bo kurdi sorani kanali Kurdsat TV Pzishky Shahana E01 Pizishky Shahane Pezeshky Pezishki Pezeshke Pizishke Shahana, sinopsis horse doctor 마의 (馬醫) / Maui, The Horse Healer...